بایگانی برچسب: اخبار سانیساواچ

سانیساواچ مگ اینجاست: در ستایش زمان و زمان شمار

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

۰

۲۰۲

در ستایش زمان و زمان شمار

ساعت بعنوان نمادی از نمایش گذر زمان, بطور دائمی فناپذیر بودن انسان را یادآوری میکند. صدای تیک-تاکی که میشنویم نشانگر ثانیه هاییست که هیچوقت بازنمیگردد و به ناچار ما را به پایان نزدیک تر میکند…
بحث ساعت به زمان برمیگردد و زمان چیزی است که همه افراد به آن نیاز مبرم دارند. اینجا در سانیساواچ مگ شما قرار است که […]